betekenisvol leren

betekenisvol leren
de echte werkelijkheid in de school

vrijdag 30 september 2011

week 7 verteltafel en boekenkring

Vol verwachting zitten iedere morgen 2 leerlingen klaar om de reservering van een ouder te noteren in het reserveerboek. Er zijn al heel wat reserveringen gemaakt. De kinderen zijn druk bezig met het schrijven van een rondleiding en oefenen in de thema hoek als oppasser/gids.

Als leerkrachten hebben we het druk met het goed verdelen van de aandacht bij de verschillende begeleidingen. Zo is er de begeleiding van de kleine kring 's ochtends, waar de rondleiding geschreven wordt. Het begeleiden van het spel in de thema hoek 'smiddags. En dan willen we eigenlijk ook nog dat de verteltafel goed tot zijn recht komt. Je hebt het gevoel dat je dan overal tegelijk moet zijn.

De verteltafel is vol enthousiasme opgezet in week 4 en daarna is het spelen met de verteltafel gestopt.
Toch vind ik het belangrijk om de verteltafel te gebruiken. Door boekverhalen te spelen gaan kinderen begrijpen dat er zoiets als boekentaal bestaat en dat verhalen op een bepaalde manier worden opgebouwd. In Slokkebrok rijmen de zinnen zodat ze al gauw een zin kunnen aanvullen. Ook ben ik dan in staat om te observeren in hoeverre een kind een verhaal kan naspelen en navertellen.

Om kinderen weer te interesseren voor de verteltafel besloot ik  het boek van Slokkebrok opnieuw in de kring voor te lezen en te laten uitspelen. Samen een verhaal spelen verbindt.


De opbouw van het meespelen is als volgt:
- je speelt het verhaal voor en neemt alle rollen voor je rekening (je staat model)
- je vertelt/leest de teksten en het kind (de kinderen) voeren met de attributen de handelingen uit. (vaak spreken ze de tekst dan al mee)
- jij neemt een rol voor je rekening en het kind (de kinderen) spreken de dialogen/teksten uit het boek; jij spreekt de verbindende teksten
- de kinderen spelen alle rollen en dialogen zelf met de verbindende teksten.

Slokkebrok is een eenvoudig boek. De rolverdeling is dan dat de één uitspeelt wat de ander vertelt.

Deze week is ook spontaan door de inbreng van een kind de "boekenkring" opgestart.
1 kind wilde heel graag een bladzijde uit zijn leesboek voorlezen. Dat greep ik aan om de "boekenkring"  op te starten. Het boek wordt aan de klas vertoont. Er wordt vertelt waar het boek over gaat, hoe het kind het boek vindt en dan leest hij een stukje voor. Meteen waren er nog meer kinderen die ook over hun boek wilden vertellen en voorlezen. We maken een lijstje zodat iedereen een keer aan de beurt komt. Het stimuleert het lezen enorm. Kinderen oefenen de bladzijde die ze gaan voorlezen heel goed van te voren.
De "boekenkring" wil ik een vast onderdeel van de week maken. Die tijd gebruik ik dan ook om verhalen die met magneetletters gemaakt zijn door kinderen samen te lezen.


Door expert lezen zijn er etenstijden bij de dierentuin voor de verschillende dieren gekomen. (impuls 4) Jeanine is bezig geweest om klokken te maken met de kinderen waarop de voedertijden stonden en een lijst voor in de keuken waar in volgorde de te voeren dieren opstaan met de tijd en het voer dat ze moeten hebben. Hiermee worden ook de activiteiten weer verdiept.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten