betekenisvol leren

betekenisvol leren
de echte werkelijkheid in de school

maandag 8 april 2013

sova en de boekenkring

De boekenkring is een middel om boeken te introduceren bij het thema, het is een middel om leerlingen te motiveren boeken te gaan lezen. Het is ook een middel om een gesprek te starten over een bepaald onderwerp.
Zo gebruikte ik het boek `klein-mannetje helpt een vriend"  om het onderwerp "iemand helpen" bespreekbaar te maken.

Dit boek past ook binnen het thema omdat het over een briefje in een fles gaat, die klein-mannetje en kikker vinden.
Ik startte de kring met heel veel verschillende soorten boeken die allemaal bij het thema pasten. Informatieve boeken, prentenboeken, leesboeken.
We bespraken waarom deze boeken nu hier op tafel lagen. En of er verschil tussen de boeken was.
Daarna koos ik het boek "klein-mannetje helpt een vriend" om verder mee aan de slag te gaan.


Sociale vaardigheden ontwikkelen met behulp van een boek.
In eerste instantie bespraken we de voorkant van het boek en de titel: wie en hoe zou klein-mannetje dan helpen.
In tweetallen werd deze vraag besproken. Er wordt dan ook een beroep gedaan op samen overleggen en je fantasie gebruiken.

Vervolgens las ik een stukje uit het boek voor dat "konijn" geholpen moest worden. Weer bedachten we in tweetallen wat er dan met konijn gebeurt zou kunnen zijn.
Heel leuk om te horen met wat voor ideeën de kinderen dan komen.
Dan lees ik wat er met konijn aan de hand is en bedenken we hoe er geholpen kan worden.

Tot slot trekken we het thema "elkaar helpen" door naar onze eigen groep. Hoe zouden wij in de klas elkaar kunnen helpen? Wanneer en hoe doe je dat dan?
Tips en ideeën worden besproken en opgeschreven op de fles. Deze flessenpost hangen we op, zodat we steeds kunnen zien hoe we elkaar kunnen helpen.

Aan het eind van de dag, kun je hier op terug komen door te vragen of er iemand is die geholpen heeft of dat iemand geholpen is.
Zo was er 1 meisje die een ander meisje hielp door haar skeelers te "delen". Een ander mocht ook even met haar skeelers. Er worden complimenten uitgedeeld om te laten weten hoe fijn het is als je iets voor een ander doet.
Op deze manier stimuleer je een positieve omgang met elkaar.

Na het bespreken van het boek gaan we lezen. Het onder de aandacht brengen van boeken bij de leerlingen is een enorme stimulans en motivatie om een boek te pakken. De boeken die op de tafel staan wil iedereen wel lezen.

Een tip die wij weer doorkregen was om van de besproken boeken een kopie van de voorkant in de klas op te hangen. Zo blijven de besproken boeken bij de kinderen in beeld. In de leeshoek hangt nu al een heel rijtje kopieën en de boeken staan op de kast erbij. Ze worden graag door de kinderen gepakt om te lezen.dinsdag 2 april 2013

nogmaals de boekenkring


De boekenkring is een gezamenlijke activiteit met de groep waarin boeken worden gepresenteerd, stukjes uit het boek worden voorgelezen en besproken.

Het gaat er bij de boekenkring vooral om kinderen te motiveren tot lezen.
Daarbij komt ook het introduceren van nieuwe boeken en kennismaken met verschillende soorten boeken aan bod.

De boekenkring kan een activiteit zijn waarbij de leerkracht lessen verbindt over aspecten van goed leesgedrag.
Denk daarbij aan:
- gebruik maken van illustraties, titels en kopjes
- voorspellingen doen over gebeurtenissen en het verdere verloop van het verhaal
- verbindingen maken met eigen kennis en ervaringen
- terughalen van elementen uit de tekst.
- woordenschat uitbreiding door aandacht voor moeilijke, nieuwe woorden.

boeken die in de boekenkring aan de orde komen, kunnen ook het begin worden van een nieuw onderzoek of een opstap zijn om andere boeken te lezen over hetzelfde thema of op zoek gaan naar boeken van dezelfde schrijver.

Tijdens de boekenkring kun je ook gebruik maken van tweetallen gesprekjes om een vraag te beantwoorden of met elkaar van gedachten te wisselen.
bijvoorbeeld:
vertel elkaar wat je vindt:
- van dit fragment
- over de rol die de  hoofdpersoon vervult.
- over het karakter van de hoofdpersoon.
of
vertel elkaar wat je nu weet:
- waar het verhaal zich afspeelt
-wanneer de gebeurtenissen zich afspelen

Na de tweetalgesprekjes kan in de kring gerapporteerd worden door enkele leerlingen wat zij ervan vinden.

het boek "post voor een zeemeid" hebben we zo besproken

Post voor een zeemeid:
gesproken over wat is flessenpost.
Ik had een fles met een brief erin bij me.
die brief hebben we bekeken en daarna gingen we het boek Post voor een zeemeid lezen.
Het boek startte met het feit dat Floor zich verveelde.
In het tweetalgesprek gingen we praten over vervelen: verveel je je wel eens en wat doe je dan.
Terugkoppelen in de kring
Daarna een gedeelte gelezen over de post die Floor in de fles krijgt
Tweetal gesprek over: kan dat en wie zou die brieven nu schrijven.
Laatste stukje voorgelezen over een wens in de fles stoppen.
Ieder schrijft zijn eigen wens op een fles als afsluiting van de boekenkring.
Daarna gaan we lezen.

Een idee voor stillezen is "gekke plekken lezen".
Kinderen mogen dan zelf een lekker plekje in de klas uitkiezen waar ze willen gaan zitten om stil te lezen. Bijvoorbeeld op de stoel van de juf, op de tafel achter het bord, op een kussen tegen de verwarming. Een eigen gekozen plekje waar niemand je mag/kan storen.
Kinderen vinden het prachtig om zo te lezen. Een geweldige motivatie om te gaan lezen.
In die tijd kun je zelf leerlingen begeleiden met lezen.

Belangrijk bij het houden van een boekenkring:
1. welk doel wil je bereiken met het bespreken van een gekozen boek in de boekenkring
             vanuit de cirkel van basisontwikkeling kan dat "nieuwsgierig" of de "wereld verkennen" zijn.
             vanuit het vierveldenmodel kan dat een technisch aspect zijn, woordenschat of begrip.
    Basisdoel voor alle activiteiten is de leerling te motiveren tot lezen.

2. bedenkt de juiste vragen: open vragen, oriënterende vragen: wie wat waar hoe

3  welke materialen kun je gebruiken: bv. een attribuut die bij het boek past of een kopie van de   
    voorkant of illustratie

4  welke vervolgactiviteit verbindt je aan de boekenkring: lezen, duolezen, verwerkingsactiviteit