betekenisvol leren

betekenisvol leren
de echte werkelijkheid in de school

vrijdag 16 september 2011

week 5: expert lezen en spelscript

Deze week hebben we ons vooral geconcentreerd op het expert lezen en het spel in de themahoek.

Bij het lezen en schrijven gaat het om activiteiten die zich in vier delen verbonden aan elkaar afspelen. Dat zie je in expert lezen heel goed terug. Die vier delen zijn: motivatie, begrip, woordenschat en techniek. Kinderen zijn gemotiveerd (M) om een antwoord op hun vraag te zoeken. door nieuwe strategieen aan te leren als sleutelwoorden onderstrepen, wordt hun begrip (B) van de tekst groter. Door nieuwe woorden in de tekst wordt hun woordenschat (W) uitgebreid en ze trainen een technische vaardigheid (T)
We vroegen ons eerst af of we niet te snel aan expert lezen zouden gaan beginnen omdat we nog weinig echte lezers hebben. Toch startte Jeanine dinsdag met 3 eenvoudige teksten naar aanleiding van het bezoek aan de dierentuin. De teksten bevatten een aantal nieuwe woorden, maar er kwamen ook veel bekende woorden in voor. De strategie van het onderstrepen van "sleutelwoorden" werd besproken. De kinderen werkten in tweetallen. (zie voor de opbouw van een les expert lezen ook het bericht "expert lezen"). Als alle kinderen hun tekst hebben gelezen presenteren een aantal tweetallen aan de klas wat ze nu eigenlijk te weten zijn gekomen na het lezen van hun tekst. Het is mooi om te horen dat ieder tweetal wel iets over hun eigen tekst kan vertellen. Ze zijn echte experts geworden en met elkaar worden we nu door het presenteren 'expert' van alle drie de teksten.
Hoe belangrijk is het om hoge verwachtingen te hebben....de kinderen vonden het geweldig zo samen een tekst te lezen en te vertellen wat ze gelezen hadden.
Later in de week kon ik hierop verder werken door 2 antwoorden van vragen over dolfijnen (van de vragenwand) in een tekst te verwerken. Deze tekst bevatte meer en moeilijkere woorden dan de eerste tekst. Maar ook hier kwamen de kinderen samen goed uit. In een community of learning komen ze samen echt heel ver met het lezen van een tekst.
Bij het expert lezen is gebruik gemaakt van de 4 stappen methodiek voor het lezen:
- orientatie en gemeenschappelijke basis leggen
- inzoomen op de illustratie en tekst
-tekst lezen (sleutelwoorden onderstrepen)
-reflectie, evaluatie, presentatie en waardering

Daarnaast hebben we ons eveneens beziggehouden met observaties in de thema hoek. Bij de brede ontwikkeling van het rollenspel letten we vooral op: actief zijn, initiatief nemen en plannen maken en het samenspelen en samen werken.
Verder is voor ons ook het taal-denken in het rollenspel belangrijk en wilden we door als bezoeker van de dierentuin mee te spelen kijken of de kinderen zich konden inleven in de rol van oppasser die vertelt over zijn werk. Om kinderen voor te bereiden op de rol die ze gaan spelen hebben we met de kinderen een spelscript gemaakt van de rol van oppasser als ondersteuning.
 
Als bezoeker wilde ik ook een nieuwe handelingsmogelijkheid toevoegen (impuls 4) nl. iets kopen in de winkel. De winkel was er al wel maar er stond nog niet veel in wat je kon kopen en ook niet wat het kostte. Dan komt de brede ontwikkeling en de taal-denk ontwikkeling goed naar voren als je ziet hoe kinderen meteen aan de slag gaan om prijskaartjes te maken en een bordje met winkel erop schrijven.

De vervolgactiviteit was dat de 2 oppassers waar ik bij op bezoek geweest ben 2 andere bezoekers kregen: kinderen uit de klas. Zo kunnen wij ook zien of ze zich zonder onze tussenkomst kunnen blijven inleven in de rol van oppasser. Op deze manier zijn de kinderen druk bezig met geld rekenen (aan de kassa moet tenslotte eerst een kaartje gekocht worden en in de winkel) verzorgen van de dieren en een rondleiding geven.
Ook impuls 5 (reflecteren op de activiteit) komt dan na afloop aan de orde door te vragen of aan de bezoekers of ze een rondleiding gekregen hebben, wat ze gehoord hebben. Maar ook hoor je dan wanneer een oppasser uit zijn rol valt (bv. geld uitdelen in de dierentuin), waar je weer op in kan haken. Kinderen die bezoeker zijn geweest, kunnen dan de volgende keer oppasser zijn.

Komende week gaan we deze spelactiviteit continueren.
De verteltafel is ook klaar. Samen met 2 kinderen hebben we die gespeeld. Ook hier kunnen we komende week verder mee aan de slag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten