betekenisvol leren

betekenisvol leren
de echte werkelijkheid in de school

donderdag 22 december 2011

week 20: stappenplan voorbereiding nieuw thema "later word ik..."

Voorbereidingen voor een nieuw thema.
het is belangrijk dat het thema aansluit bij de belevingswereld van het kind. Het thema moet de kinderen iets zeggen. Ze moeten zich aangesproken voelen, zich betrokken voelen en het interessant vinden.
Een thema moet ook bijdragen aan de ontwikkeling van het kind. Zowel de brede ontwikkeling als het verwerven van specifieke kennis en vaardigheden.
In het eerste thema hadden we een dierentuin waar de kinderen een rondleiding hebben gegeven.
in het tweede thema hadden we een pannenkoeken restaurant waar de kinderen leerden bedienen.
We merken in de thema's die we tot nu toe gehad hebben dat kinderen veel willen leren en vooral ook actief bezig willen zijn.  Het thema "beroepen" werd geopperd. Dat is een breed thema. Belangrijk is het dan om het thema in te kaderen zodat we er goed mee aan de slag kunnen. Ook voor onszelf om het thema goed te kunnen voorbereiden. Want de leerkracht beslist uiteindelijk over de inhoud, activiteiten en de bedoeling.
Om het thema een pakkende naam te geven hebben we gekozen voor "later word ik....."
In een vergadering gaan we brainstormen over dit thema.
Hiervoor maken we gebruik van het stappenplan voor het ontwerpen van een nieuw thema.
stap 1: bepalen van het hoofdthema.
door gesprekken met de leerkrachten van de verschillende groepen hebben we als team een definitieve keuze gemaakt voor het thema beroepen.

stap 2: verzamelen van gegevens voor een thema.
dat betekent brainstromen met de leerkrachten over activiteiten die passen in de bestaansterreinen.

stap 3: bepalen van de subthema's
dit gebeurt door de gegevens te rubriceren.
Als we met deze brainstorm sessie bezig zijn merken we dat beroepen heel breed is. Je kan heel veel kanten op. Er zijn tenslotte ook heel veel verschillende beroepen.
Willen we verder met dit thema dan moeten we het thema gaan inkaderen.
Anders blijven in de voorbereiding de volgende stappen vaag.
Dat betekent voor ons dat we 1 beroep(sgroep) nader willen uitwerken voor de thema hoek. Brandweer, politie en dokter zijn bekende en aansprekende beroepen. Maar die zijn al een keer behandeld in voorgaande jaren. Toch willen we graag een beroep waar veel mogelijkheden voor activiteiten liggen. Uiteindelijk komen we op het inrichten van een tuincentrum. Een winkel hebben we dit jaar nog niet gehad en in het tuincentrum kunnen ook veel verschillende activiteiten ontplooid worden. Daarnaast willen we ook met elke leerling een beroepenboekje maken waarin ze 1 beroep verder gaan uitwerken. De serieboeken van Kasper gebruiken we hiervoor als uitgangspunt.

stap 4: bepalen van de sleutelbegrippen.
Deze sleutelbegrippen worden per subthema geformuleerd. De begrippen moeten passen in de leefwereld van de kinderen en actueel zijn.

stap 5: formuleren van doelstellingen.
cognitieve doelen, affectieve doelen (sociaal, pedagogisch) en/of motorische doelen

De eerste stappen tot het opstarten zijn gezet. De stappen 4 en 5 moeten nog een vervolg krijgen. Evenals de stappen die daarna nog komen. Aan ouders is alvast gevraagd om mee te doen met een beroepen markt als startactiviteit. In de vakantie moet er nog heel wat besproken en gepland worden om dit thema meer gestalte te geven. Hierover later meer.

woensdag 21 december 2011

week 18 en 19: afronding van het thema

Het einddoel waar we naar toe gewerkt hebben is het ontvangen van de ouders in ons restaurant en ze netjes te bedienen. Belangrijk is hierbij dat de kinderen een rekening konden schrijven en uitrekenen wat de bestelling kost. Ook keken we of de kinderen uitdrukkingen en zinnen gebruikten die hoorden bij de rol van ober. Het was best spannend hoor om je eigen vader en/of moeder te bedienen.

           "is alles naar wens?"                                                            " hier is de rekening"

                                                          wilt u nog in het gastenboek schrijven?


In het gastenboek zijn enthousiaste reacties geschreven.
Kinderen ervaren het bezoek van de ouders ook echt als een doel waar naar toe gewerkt is.
Voor mezelf komt nu de eind evaluatie om de hoek kijken. Deze evaluatie schrijven we in Horeb.
De doelen die ik voor mezelf gesteld heb zijn die bereikt? welke activiteiten vonden de kinderen leuk.
en wat neem ik mee naar het volgende thema.
Als doel had ik voor mezelf gesteld: woordenschat uitbreiden door middel van thema woorden. samen werken en samenspelen. In de thema hoek ook schrijf/reken activiteit verwerken.
Deze doelen zijn behaald. De verteltafel waarbij ook boekentaal wordt gebruikt is niet goed uit de verf gekomen. Dat is jammer. In het volgende thema wil ik dat toch weer proberen op te zetten.
De kinderen vonden de thema hoek "het restaurant" erg leuk. Ook zelf kruidnootjes bakken was leuk. Onderzoek doen (vragen wat de kinderen leuk vinden en daar een staafdiagram van maken) vonden de kinderen erg leuk. Ook werken op de computer wordt vaak gekozen. In tekst van de week hebben de kinderen heel veel geschreven. Eigen ervaringen nodigen erg uit tot schrijven.

zaterdag 10 december 2011

week 17: rekenactiviteiten bij het thema "we gaan (uit) eten

Bij het planning en uitvoeren van activiteiten richten wij ons helemaal op het taal/lezen. Eén van de doelen was om het schrijven ook binnen het spel te gebruiken. Dat is gelukt door het schrijven van de rekening. Veel moeilijker vind ik het om ook rekenactiviteiten te plannen. Het uitrekenen hoeveel de gast moet betalen in het restaurant is een rekenactiviteit die  een logisch gevolg is van het schrijven van de bon. Kinderen leren in het spel omgaan met geld. Er wordt geteld en gerekend. Een rekenrek staat er bij kassa om de som die gemaakt moet worden eventueel op uit te rekenen.
Bij andere rekenactiviteiten gaat het tot nu toe vooral om het toepassen van handelingen die in de rekenmethode aan bod zijn gekomen. Zoals het maken van een plattegrond of een staafgrafiek.
Door de taartenfabriek te openen besteed ik meer aandacht aan de constructie hoek en kan ik de rekenactiviteit "plattegrond maken"  toevoegen. Van 20 blokken wordt er een prachtige taart gemaakt.
De taarten worden gefotografeerd en worden in de taartenfabriek opgehangen met de plattegrond erbij.
Andere kinderen kunnen deze taarten dan ook weer namaken.


Wat de kinderen ook heel leuk vonden was een klein onderzoekje doen. Door aan alle kinderen te vragen wat ze het lekkerst vinden, een pannenkoek met stroop of een pannenkoek met suiker, konden ze een overzicht maken wat het meest gekozen is. Dat wordt in een staafgrafiek dan weer gegeven.
Zo hebben we verschillende dingen "onderzocht".
Op deze manier zijn er wel een aantal rekenactiviteiten aan bod gekomen. Maar het is nog niet echt structureel. Voor mijzelf stel ik ook de vraag hoever ik hier in wil gaan. We zijn ook heel druk bezig met tekst van de week en expert lezen. Soms moet je ook keuzes maken. Je wil wel van alles maar het kan niet altijd. Je hebt soms gewoon tijd te kort.

Deze week zijn we ook van start gegaan met het ontvangen van ouders in ons restaurant. Er zijn veel reserveringen gemaakt.
De kinderen doen geweldig hun best om hun vader of moeder heel netjes te bedienen.
Volgende week hier meer over.

zaterdag 3 december 2011

week 16 expert lezen over recepten in groep 3

Een uitdaging waar ik niet omheen kon want als je het thema we gaan (uit) eten hebt, dan heb je het natuurlijk ook over recepten.
Dus voor deze week had ik een expert lezen rondom recepten gepland. Ik heb veel nagedacht hoe ik dat nu zou uitvoeren. Tot nu toe lazen we (door ons ) zelfgeschreven teksten waaruit ze de sleutelwoorden moesten halen. Om op deze manier de kern van het verhaal te verwoorden. Maar hoe doe je dat bij een recept. Daar staat alles al kort en krachtig in verwoord.  de recepten mogen ook niet te moeilijk zijn. Het leukst is natuurlijk een recept lezen en het dan ook maken. Maar is het te doen om met een hele klas dat uit te voeren? Hoe ga ik dat dan aanpakken? En welk recept kies ik. Allemaal vragen waar ik over liep te denken.
Tot ik toevallig  in de winkel het boek ~de verschrikkelijke ijstaart~ van Daphne Deckers zag. Daarin staan allerlei gedichtjes en eenvoudige kinderrecepten. Een paar recepten uit dit boek zou ik goed kunnen gebruiken. Omdat de begrippen voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht al een keer aan de orde waren gekomen vond ik het leuk om hierbij de recepten te kiezen. Een aantal kinderen gaan een voorgerecht maken, een aantal een hoofdgerecht en een aantal een nagerecht. De recepten schreef ik zo eenvoudig mogelijk uit met een fotootje erbij. De recepten uit  het boek zijn bijna letterlijk over te nemen.


Bij de verdere voorbereiding van deze les maakte ik gebruik van de 4 stappen methodiek.
- orientatie en gemeenschappelijke basis leggen
- inzoomen op de illustratie en tekst
-tekst lezen (sleutelwoorden onderstrepen)
-reflectie, evaluatie, presentatie en waardering
Om met de kinderen een gemeenschappelijke basis te leggen stond het woord recept op de beamer. Ik vroeg of de kinderen wisten wat dat was. De kinderen konden ook aan elkaar vertellen of ze wel eens iets zelf gemaakt hadden. Daarna toonde ik een filmpje waarin de kok een nagerecht ging maken. Dit filmpje bespraken we naderhand en de woorden voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht kwamen naar voren. Ik legde de woordkaarten in de kring op de grond. Toen gingen we zelf kijken naar een recept. In tweetallen gingen de kinderen eerst naar de illustratie kijken en in het vakje ernaast konden ze opschrijven wat ze zagen. (inzoomen op de illustratie) Daarna gingen de kinderen in tweetallen het eerste gedeelte van de tekst lezen, wat heb je nodig. Voordat de kinderen zelf het recept zouden gaan maken moet er eerst boodschappen gedaan worden, legde ik uit. Dan heb je een boodschappenbriefje nodig. Dat werd gemaakt aan de hand van de tekst onder het kopje dit heb je nodig. (inzoomen op de tekst) Op de grond voor in de klas lagen alle ingredienten voor alle recepten. Daar moest gepakt worden wat ieder nodig had. Met een stift onderstreepten de kinderen de boodschappen en schreven die op het boodschappenlijstje ernaast. (tekst lezen en sleutelwoorden onderstrepen )Daarna kwamen we terug in de kring om de boodschappen te halen.


Zo legden we voor de 3 gerechten de boodschappen bij elkaar.  De kinderen konden op hun lijstje kijken wat ze nodig hadden. Daarna zouden we aan de slag gaan om het recept te maken. Eerst gingen we terug naar onze tafels om te gaan lezen wat je moest doen. In tweetallen werd het gedeelte 'zo maak je het' gelezen. Daarna werden de ingredienten gepakt en gingen ze de tekst weer zin voor zin lezen wat ze precies moesten doen. ( tekst lezen)Ik vond het echt reuze spannend of dat allemaal zou gaan lukken. Mijn verwachtingen waren hoog, omdat ik er vanuit ging dat ze het recept zo konden lezen dat ze het ook konden uitvoeren. Maar zou dat ook zo zijn? Gelukkig kwam juf Josette helpen. De kinderen waren enthousiast aan het werk gegaan. Het lukte niet om 1 groepje heel specifiek te begeleiden. Want ik wilde graag zien of het bij iedereen goed lukte. Heel leuk om te zien hoe verschillend er te werk wordt gegaan. Er zijn kinderen die alles heel secuur lezen en precies doen. Er zijn er ook die meteen van alles willen pakken en snijden. 


Alle gerechten werden na afloop in de kring gezet bij het goede woord. Heb je een voorgerecht gemaakt dan zet je je bord bij het woord voorgerecht. Het resultaat hebben we met de hele klas bekeken. Er waren prachtige gerechten om te zien. We hebben ook besproken wat heel belangrijk is bij het lezen van een recept. Ontdekt werd dus dat "je héél goed moet lezen want anders doe je dingen fout." Netjes werken was ook belangrijk, want je gerecht moet er ook mooi uitzien. (reflectie, evaluatie, presentatie en waardering) En als allerlaatste werd er natuurlijk gegeten. Bij elk groepje kwamen de 3 gerechten op tafel. In de goede volgorde is er toen geproefd.
Ik heb er van te voren slecht van geslapen of dit allemaal wel zou lukken, maar mijn hoge verwachtingen zijn wel uitgekomen. Ook in groep 3 als ze nog maar zo kort leesonderwijs hebben gekregen zijn ze al in staat om een recept uit te voeren. Heel knap!

naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie van vorige week ben ik deze week ook begonnen met een rekenactiviteit toe te voegen. Maar daarover volgende week meer.
En de verteltafel ga ik niet meer verder uitwerken. Het spreekt te weinig aan. Komende week hebben we het ook druk met het ontvangen van onze vader of moeder in ons restaurant. Het einddoel waar we naar toe gewerkt hebben.