betekenisvol leren

betekenisvol leren
de echte werkelijkheid in de school

zondag 22 april 2012

week 33 startactiviteiten en expert lezen

Met startactiviteiten orienteer je je op een thema. Nu de kinderen al zo goed kunnen lezen is expert lezen een hele goede manier om meer informatie te verkrijgen over verschillende onderwerpen. Het is een werkvorm die je steeds beter in kan zetten nu het leesniveau groeit.
Deze week hebben dan ook volop van het expert lezen gebruik gemaakt. Om te weten te komen hoe je reist en om meer te weten te komen over eten uit andere landen.
Bij het expert lezen ga je altijd uit van de 4 stappen methodiek.
- orientatie en gemeenschappelijke basis leggen

- inzoomen op de illustratie en tekst

-tekst lezen (sleutelwoorden onderstrepen)

-reflectie, evaluatie, presentatie en waardering


Vooraf kijken wie we gaan begeleiden in kleine kring. In het logboek wordt dan een planning gemaakt wat we willen observeren en begeleiden en wordt naderhand beschreven in een evaluatie wat de vorderingen van een kind zijn. Op deze manier wordt de ontwikkeling van een kind gevolgd.
de rest van de groep leest in 2 tallen de tekst.
Het expert lezen over eten uit andere landen viel erg in de smaak. Om op verhaal te komen had ik eerst een ppp over eten uit verschillende landen en natuurlijk had ik ook eten meegenomen om te proeven. Vraag was uit welk land dit eten oorspronkelijk komt. Door middel van het lezen van de tekst konden we erachter komen uit welk land het eten kwam en daarbij werd nog wat meer informatie over landen gelezen.
Aan het eind van de expert leesles werd er aan de klas gepresenteerd wat je allemaal over het eten en dat land waar het vandaan kwam te weten bent gekomen.
De volgende fase (fase 2) gaan we nu in om de thema hoek in te gaan richten. Komende week staat in het teken van het plannen wat we precies gaan doen en wat we daarvoor nodig hebben.
in de thema hoek is nu nog niets...hoe zou het er volgende week uitzien?


zondag 15 april 2012

week 32: vanuit planning in Horeb naar startactiviteiten in de klas

In onze planning (fase 0) hadden we bedacht dat het leuk zou zijn als we een bezoek aan het vliegveld kunnen brengen. Na een telefoontje bleek dat we te laat zijn om een excursie te boeken naar het vliegveld. Maar we kunnen natuurlijk ook zelf een bezoek brengen en een speurtocht maken. Samen zijn Jeanine en ik op een avond naar vliegveld Zestienhoven gegaan. Hebben daar rondgekeken, foto's gemaakt en gevraagd of we hier op enig moment met onze klas een bezoek aan het vliegveld konden brengen. Met alle informatie die we hebben gaan we aan de slag.
Een bezoek aan het vliegveld gaat zo lukken.
Na de eerste startactiviteit blijkt dat reizen, vakantie, andere landen de kinderen erg aanspreekt.
Fase 1 gaat van start door ons op dit thema verder te orienteren dmv startactiviteiten.
Jeanine heeft als startactiviteit van uit onze planning: schrijven over je droomreis. En ik liet de kinderen aan het eind van de week schrijven over hun eigen "vakantie herinnering". Zo leuk om te zien hoe kinderen hele verhalen op schrijven. Door elkaars verhalen of door wat vragen van de leerkracht worden de kinderen soms enorm gestimuleerd om nog verder te schrijven.
Om de kinderen op verhaal te brengen lieten we ppp's zien over droomreizen en foto's van eigen vakantieervaringen. Daarna vertelden de kinderen in tweetallen aan elkaar over hun droomreis of vakantie. Woorden worden bedacht die gebruikt kunnen worden bij het schrijven van de tekst.
Daarna gaan de kinderen aan de slag. We werken zo steeds met de 4 stappen methodiek.
Ook een woordweb hebben we gemaakt en vragen over wat we nog meer willen weten over reizen.
Vanuit het schrijven van deze verhalen wordt al een start gemaakt met een kernactiviteit: het schrijven van een reiskrant. Het maken van een eigen themakrant is zo goed bevallen in ons vorig thema, dat we deze activiteit ook in dit thema voortzetten.(nav de evaluatie van ons vorig thema hebben we dat besloten). Deze krant wordt dan onze "reiskrant". Het is meteen een verslag van alles wat we rondom dit thema doen.
Een tweede kernactiviteit die voortvloeit uit de eerste startactiviteiten is het maken van een reisgids.
Uit een reisgids wordt een mooi plaatje geknipt waar ze graag naar toe willen en de kinderen schrijven er bij. Deze reisgids kunnen we straks bij ons reisbureau goed gebruiken. Het is niet altijd zo dat we heel snel aan kernactiviteiten beginnen maar deze activiteiten sluiten goed aan bij onze orientatie over vakantie en reizen.


Werken met Horeb betekent ook een logboekplanning bij houden. De meeste logboekplanningen houd je in fase 2. In fase 1 (bij de startactiviteiten) heb je daar niet altijd tijd voor. Bij tekst van de week of andere schrijfactiviteiten in de startfase is het soms wel mogelijk.
dus ook deze week hebben we een aantal logboekplanningen kunnen doen. De kernactiviteit schrijven voor de krant en schrijven voor de reisgids zijn ook momenten die je kunt gebruiken.
Bij een logboek planning kijk je welke activiteit je wilt observeren, welk kind je daarin wilt begeleiden en waar je op gaat letten. Je bevindingen schrijf je naderhand op bij de reflectie. Op deze manier volg je de ontwikkeling van het kind en kun je zien wat voor vervolgactiviteit nodig is om deze leerling verder te brengen.

vrijdag 6 april 2012

week 31: werken in HOREB

Na de afsluiting van het thema beroepen zijn we begonnen met de voorbereiding van het laatste thema dit schooljaar: op (ontdekkings-) reis. We denken binnen dit thema een breed scala aan onderwerpen te hebben zoals op reis gaan (vervoer), vakantie (landen, landschappen, voedsel, natuur), geschiedenis (ontdekkingsreizen).

Omdat HOREB hét registratie systeem is bij ontwikkelingsgericht onderwijs gebruiken we dit systeem om ons thema op te bouwen en later ook uit te werken.
Het activiteitenboek helpt je bij de opbouw van een thema.
Het onderdeel "voorbereiding thema's en activiteiten" gebruik je bij deze 0 fase (=opbouw thema):

Een kort overzicht van onze planning:
1 Thema en inhouden

We brainstormen we over het onderwerp. Welke gedachten en ideeen komen er bij je boven. Welke onderwerpen willen we aan de orde laten komen.

verschillende landen
verschillende landschappen bespreken
hoe ga ik op reis (verschillende vormen van vervoer bekijken)
dagje uit (waar kun je naar toe en wat doe je dan?)
geschiedenis. (hoe gingen ze vroeger op reis, ontdekkingsreizen)

2 Betekenissen van kinderen

welke betekenis kan dit thema voor de kinderen in je groep hebben. Waar zijn ze in geïnteresseerd, waar weten ze er al wat van denk je, wat vinden ze er van?

De zomervakantie komt eraan en de meeste kinderen gaan dan op vakantie of dagjes uit.
Andere landen spreken de kinderen aan.


3 Bedoelingen

Welke ontwikkelings- en leerbedoelingen vind je vooral belangrijk bij dit thema. Denk aan willen, durven en kunnen praten met elkaar over activiteiten, aan woordenschatuitbreiding, aan omgaan met getallen en cijfers. Gebruik hiervoor de cirkel van brede bedoelingen.geschreven en gedrukte taal
samen spelen en samen werken
zelfsturing en reflectie4 Het activiteitenaanbod

Welke kernactiviteiten wil je vooral aan het thema verbinden.

lees-schrijfactiviteiten: folder maken, reisgids,vakantie posters, tekst van de week, expert lezen, paspoort maken, boekingsformulieren
spelactiviteiten: reisbureau
gespreksactiviteiten: eigen ervaringen met vakantie en reizen

deze activiteiten worden verder uitgewerkt in het webmodel

5 Startactiviteiten: hoe begin je; hoe oriënteer je kinderen op het thema

Welke startactiviteiten kies je? Wat breng je zelf in (eigen ervaringen, voorwerpen, een (prenten)boek of teksten)? Hoe kom je achter de betekenissen van kinderen (hun interesses en ervaringen)?

waar zou jij naar toe willen varen - tekst van de week over laten schrijven over een "droomreis"
eigen vakantiefoto's en filmpjes laten zien, teksten maken over eigen ervaringen
voorwerpen uit verschillende landen - koffer met vakantiespullen: woordweb maken wat er allemaal nodig is om op vakantie te kunnen gaan.

wat weet je al over "andere landen" of "over het vliegveld" en wat wil je nog weten.
eten uit verschillende landen: proeven, ervaringen opschrijven en teksten lezen

expert lezen over deze onderwerpen
de gele ballon - verschillende landschappen met de kinderen bespreken (=een prentenboek)
excursie naar het vliegveld??(mogelijkheden hiervoor nader bekijken)


6 De speelleeromgeving

Welke mogelijkheden zie je voor een rijke speelleeromgeving in je klas en andere ruimtes?

reisbureau (met vliegveld?)

Komende week gaan we met de startactiviteiten beginnen. Dan kunnen we ook zien waar de kinderen interesse in hebben en ons thema verder uitwerken in activiteiten.