betekenisvol leren

betekenisvol leren
de echte werkelijkheid in de school

zondag 29 januari 2012

week 23: start spel

in de afgelopen week hebben we een start gemaakt met het inrichten
van het tuincentrum.

we weten al heel veel over het tuincentrum. (de activiteit Wat Weet je Al en Wat Wil je Nog Weten)Maar er zijn ook nog wel een aantal vragen. Tijd dus om naast het inrichten van ons eigen tuincentrum, eens te gaan kijken bij een echt tuincentrum en daar onze vragen voor te leggen.( impuls 2, structureren en verdiepen)

Met de hele klas gingen we naar het tuincentrum Westerlaken. Daar werden we ontvangen door aardige werkneemsters die al onze vragen beantwoorden. We mochten overal kijken: in het magazijn, in de koelcel, bij de verschillende werkplekken. Ook lieten ze zien hoe een boeket gemaakt wordt.

Tot slot gingen we in kleine groepjes door het tuincentrum lopen. Ieder groepje ging een afdeling van het tuincentrum nader bekijken. Ze keken wat er op deze afdeling te koop is. Hoe deze afdeling zou heten, hoe je kan zien wat het kost, hoe alles is neergezet. En natuurlijk hebben we ook nog zelf wat spullen voor in ons tuincentrum gekocht. Leuke plantjes die we nu zelf moeten gaan verzorgen. Een kaart, kunnen we zelf nog meer kaarten maken die we ook kunnen verkopen in ons tuincentrum.Het bezoek aan het tuincentrum was aanleiding om weer van alles te ondernemen in ons eigen tuincentrum. Want onze spullen waren nog niet geprijsd. Dat moest gebeuren. Er waren ook geen afdelingen in ons tuincentrum. Meteen werd er een kleine verbouwing ingezet. Want alle planten moesten bij elkaar en alle bloemen en alle spullen. Zo hebben we nu 3 afdelingen in ons tuincentrum. Er zijn bordjes gemaakt die boven de afdelingen hangen zodat je precies kan zien wat daar te koop is.
(die foto komt nog)
We hebben nog een lijstje gemaakt van dingen die nog nodig zijn voor ons tuincentrum: zo werd de bon genoemd (een bon voor afrekenen en een bestelbon)  en er moet nog een werktafel komen.
Bijna tijd om het tuincentrum te openen........dan kan er gekocht en verkocht worden!

Het spelscript komt dan als volgende stap in beeld. Wat doe en zeg je als je verkoper bent.
Alle activiteiten worden ook verwerkt in tekst van de week en het leidt tot het schrijven van eigen teksten. Sommige teksten hangen we op. Andere teksten komen in onze krant, "het kontakt van de schakel". We zijn dan echte journalisten....zaterdag 21 januari 2012

week 22: beroepenmarkt als startactiviteit en aanzet tot werken in een tuincentrum

Een beroepenmarkt als orientatie op beroepen.
Ouders komen vertellen over het beroep dat zij hebben.
In verschillende rondes maakten de kinderen kennis met een vijftal beroepen.
Het was geweldig om te zien hoe ouders enthousiast vertelden over hun beroep. Super, gewoon!

Wat in expert lezen ontdekt was konden we hier in de praktijk checken: bij sommige beroepen heb je speciale werkkleding nodig en voor veel beroepen moet je eerst leren.

De fotograaf vertelde over haar werk en we mochten heel voorzichtig met haar fototoestel een foto maken. De loodgieter vertelde en liet zien hoe het water afgevoerd wordt.


De melkboer vertelde over vroeger. Hoe de melk vroeger werd rondgebracht bij de mensen. De vrachtwagenchauffeur vertelde over zijn werk. Ook mochten we even in die grote vrachtwagen zitten. En de analiste vertelde over haar werk in het laboratorium.

Voordat we naar de beroepen markt gingen had ik geinventariseerd wat de kinderen later graag willen worden. Onder de jongens was opvallend veel vrachtwagenchauffeur gekozen. Die vonden het prachtig om bij die grote vrachtwagen te kijken. En veel meisjes hadden dolfijnentrainster gekozen. Maar na afloop van de beroepenmarkt vonden een paar meisjes analiste ook wel erg leuk!


Daarnaast is er deze week ook een brief van het tuincentrum aan onze groep bezorgd.
Of het mogelijk is dat er een afdeling van het tuincentrum bij hen gemaakt kan worden.
We hebben ons vervolgens georienteerd op het werken in een tuincentrum. (het tuincentrum is heel bekend voor de kinderen). We hebben gekeken wat we al weten. Dat werd een hele lijst.
Die kennis hebben we verder uitgebreid door te kijken naar een filmpje over werken in een tuincentrum. Komende week gaan we kijken wat we nog meer willen weten over het tuincentrum. Welke vragen we hebben.
Een bezoek aan het tuincentrum kan ons helpen die vragen te beantwoorden en een eigen tuincentrum op te starten. Een start met de inrichting kan alvast gemaakt worden, want het tuincentrum heeft al heel veel spullen voor ons gebracht....

zondag 15 januari 2012

week 21: vervolg stappenplan nieuw thema en startactiviteiten

In het vorige bericht is de eerste aanzet gegeven voor de voorbereiding van een nieuw thema. De eerste stappen in het stappenplan gaan over de basis, de betekenis en het doel van het thema. In Horeb (het observatie en registratiesysteem van ontwikkelingsgericht onderwijs) kun je deze stappen ook zetten, in het activiteitenboek. Wat zijn de betekenissen voor kinderen, welke bedoelingen heb je met het thema. Onze bedoelingen, doelen (stap 5 van het stappenplan) zijn voor dit thema:  
             -  nieuwsgierigheid opwekken (de basis van waaruit we willen werken)
             -  wereld verkennen               (door verschillende beroepen te bekijken tijdens startactivteiten  en dmv het maken van een beroepenboekje)
            -   communiceren en taal           (door anderen te vertellen over beroepen, tijdens kringgesprekken)
             -  geschreven en gedrukte taal  (teksten schrijven, informatie schrijven over beroepen, tekst van de week en expert lezen)
              woorden en begrippen           (woorden die bij het thema passen gebruiken, er wordt ook een woorden lijst gemaakt waarin we woorden en begrippen opschrijven die we willen gaan gebruiken.)
De volgende stappen van het stappenplan betreffen vooral de praktische invulling van het thema.

stap 6: materiaal
Voor het thema gaan we op zoek naar boeken, filmpjes, illustraties e.d
Boeken van de Kijkdoos serie zijn goed te gebruiken. Ook in de bibliotheek zijn veel boeken over allerlei beroepen voorhanden. Veel boeken zijn nodig om informatie te verkrijgen voor het beroep wat de kinderen nader willen gaan bekijken.
stap 7: de werkvormen en activiteiten
Het gaat er hierbij om dat je nadenkt over de activiteiten waarmee je het thema wil opstarten. Welke activiteiten je in de klas verder gaat doen en hoe je wil gaan werken naar een einddoel, een eindactiviteit. Vanuit Horeb zijn dat de startactiviteiten en de kernactiviteiten.
stap 8: inpassen andere onderwijsaspecten
hoe ga je taal, rekenen, muziek, handvaardigheid ed inpassen in je thema. dat is de activiteitenplanning en het webmodel uit Horeb.

stap 9: het regelen van praktische zaken
bestellingen, afspraken maken

stap 10: start van het thema
de laatste 2 stappen betreffen de afsluiting van het thema en de evaluatie.

stap 10: De eerste week van het thema:
Nu alle voorbereidende werkzaamheden zijn verricht kunnen we starten met het thema.
We beginnen met een aantal startactiviteiten.
Met de startactiviteiten gaan we ons breed orienteren op verschillende beroepen:

1 startactiviteit met voorwerpen: de juf neemt een aantal voorwerpen mee en in een kringgesprek gaan we over de voorwerpen praten, wat is het, welk beroep hoort erbij.  Juf Agnes had ook de kroon van de koningin meegenomen. Dat was reuze interessant. De kinderen waren zeer geinteresseerd in die kroon en de tekst van de week kunnen we daar nu over schrijven. Stel je voor als jij koning bent.....
's Middags kwamen kinderen ook meteen zelf met spullen van een beroep.
2 startactiviteit met filmpje over verschillende beroepen. Met elkaar wordt er een woordweb gemaakt van beroepen die je kent.
3 expert lezen over beroepen: wat is belangrijk bij een beroep. Door hierover een tekst te lezen leerden we dat je geld verdient met een beroep, dat er soms speciale kleding nodig is, dat je bij beroepen gereedschap nodig hebt. Ook hiervan maakten we een woordweb. Een aantal begrippen uit de woorden lijst komen hier meteen aan de orde: geld verdienen, salaris, gereedschap.
een cooperatieve werkvorm hebben we gebruikt door kinderen een kaartje met de naam van een beroep te geven en andere kinderen een kaartje waarop staat wat iemand doet. De opdracht was: lees wat er op je kaartje staat en zoek degene op die bij jouw beroep of werk past.
4 de beroepenmarkt, waar ouders komen vertellen over hun beroep. (staat gepland voor komende week)

Een aantal kernactiviteiten konden we al opstarten.

Zo zijn de hoeken veranderd in bedrijven of beroepen. De verfhoek is de schilder (daar worden  schilderijen gemaakt) . De computerhoek is het kantoor.(daar wordt getypt) De schrijfhoek is de uitgeverij (daar worden door de schrijvers boeken gemaakt.), het timmerbedrijf (daar wordt getimmerd.) en bij de knex werken de uitvinders. De activiteiten worden in de loop van de komende weken nog verder uitgebreid. Op de beroepenkaart kunnen ze bij gaan houden bij welk beroep ze al geweest zijn.