betekenisvol leren

betekenisvol leren
de echte werkelijkheid in de school

zaterdag 29 oktober 2011

week 11: startactiviteiten "wij gaan (uit) eten"

Vol enthousiasme zijn we deze week aan het nieuwe thema begonnen: wij gaan (uit) eten.
Deze week staat dan ook in het teken van de startactiviteiten.
Bij dit thema vonden we het belangrijk om als eerste in te gaan op de eigen ervaringen van de kinderen.
Dat is heel dichtbij en herkenbaar.
De eerste startactiviteit ging over: wat eet je thuis bij de maaltijd, bij het ontbijt, tussen de middag en 's avonds. Het woord ontbijt hebben we toen ook aangeboden.
De tweede startactiviteit ging over "ergens anders eten". We hebben de tweede startactiviteit bewust niet "eten in een restaurant" genoemd omdat we niet zeker wisten of alle kinderen wel eens in een restaurant hebben gegeten. Nu konden ze hun tekst ook schrijven over "eten bij een vriendje of oma". Hier maakten we een tekst van de week over. Het restaurant kwam toen al wel ter sprake.
De derde startactiviteit was een filmpje over "het restaurant" van Koekeloere (een kijkje in de keuken). Erg leuk filmpje. Aan de hand van het filmpje werd er een woordweb gemaakt over "het restaurant"
De kinderen beginnen al te praten over een restaurant maken en er worden al spulletjes meegenomen die daar bij passen.
De vierde startactiviteit kan daar op inhaken door met expert lezen een aantal teksten te bespreken die gaan over het restaurant. Hierbij was een klassenconsultatie van de Activiteit. Voor het lezen van de tekst hebben we weer een stukje van hetzelfde filmpje gezien van Koekeloere maar nu met de vraag "kijk eens goed of je ergens meer van wil weten" en "wat voor vraag heb je over het restaurant"
Startwoorden voor een vraag als wat, wie en hoe hingen op het bord. Kinderen gingen na afloop vragen bedenken. Iemand zei: hoe heet de kok. Meteen zei een ander kind dat is geen belangrijke vraag, dat hoef je niet te weten. Daarop ingaand vroeg ik wat dan wel een belangrijke vraag is? nou, zei deze jongen, welk eten maakt de kok. Op deze manier waren kinderen bezig om belangrijke vragen te bedenken.
Na het lezen van de tekst hadden  we antwoord op een paar vragen gevonden, konden we het woordweb verder uitbreiden met nieuwe woorden ( in een andere kleur opgeschreven bij het woordweb)  en konden we ook een lijstje maken wat nodig is als we zelf een restaurant gaan maken.

Hier gaat Jeanine volgende week op door met  expert lezen bij de volgende klassenconsultatie. Belangrijk voor mij is om in de gaten te houden welk doel ik met het lezen van de teksten voor ogen heb. Waarom laat ik deze tekst lezen. Wat is betekenisvol voor de kinderen. Waar wil ik met het lezen van deze tekst naartoe.

In de speel/werktijd wordt er ook al gewerkt aan het nieuwe thema.
Een rekenactiviteit met het meten van stroken waar een taart van wordt gemaakt.
een heerlijke taart verven en erbij schrijven wat voor taart het is en voor wie.
Ook worden er mooie placemats gemaakt, die we later in ons restaurant kunnen gaan gebruiken.
Komende week gaan we ook een start maken met het inrichten van het restaurant.

donderdag 20 oktober 2011

week 9 en 10: voorbereiding nieuw thema: wij gaan (uit) eten

In week 9 hebben we het thema "dierentuin" helemaal afgerond. De laatste ouders zijn op bezoek geweest en naar aanleiding van de foto van dat bezoek is er nog een tekst van de week geschreven.
Ook is het thema geevalueerd. Wij als leerkrachten hebben dat in Horeb genoteerd. Maar ook aan de kinderen hebben we gevraagd wat zij van het thema vonden.
Iedereen vond het een leuk thema. Sommigen vonden het jammer om te stoppen anderen hadden wel weer zin in iets nieuws. Op de computer woorden en zinnen maken vinden ook heel veel kinderen leuk. De dierenboeken waren erg in trek.
Wat heel vaak genoemd werd wat leuk was, was het geven van de rondleiding. Voor ons is dat een bevestiging dat werken naar een einddoel heel belangrijk is. En dat we dat in ons nieuwe thema ook weer gaan doen.

Omdat na de vakantie op donderdag meteen al de eerste klassenconsultaties van De Activiteit zijn willen we  het nieuwe thema snel opstarten. De laatste dagen voor de vakantie is dan ook alles van het thema dierentuin opgeruimd. Alle werkjes gaan in een map met een beschrijving van alles wat we tijdens dit thema hebben gedaan met foto's erbij en ieder kind krijgt dan een eigen map mee naar huis. Voor ons is dit mogelijk een opstap om op een later moment het portfolio verder uit te ontwikkelen.

Fase 0: wij gaan uit eten.
In de vakantie hebben Jeanine en ik  het nieuwe thema voorbereid. Schoolbreed is er voor de komende weken het thema `feest` gekozen. Het opbouwen van een thema begint bij een goede voorbereiding waarin we een eerste schets maken van de mogelijke inhouden en activiteiten die aanbod komen. We maken hierbij gebruik van het ontwerpschema, het webmodel, uit Horeb.

Het thema `feest` is heel breed. Zo breed willen wij ons niet orienteren met de kinderen. Wij hebben besloten het thema `feest´ te versmallen tot `wij gaan (uit) eten.' Wij hebben hiervoor gekozen omdat wij denken dat dit concreter en dus dichter bij de kinderen staat en er binnen dit thema goede spelmogelijkheden zijn (met schrijfactiviteiten). Wij denken hierbij aan het opzetten van een restaurant. Ook sinterklaas en kerst kunnen we in dit thema goed verwerken.

Na de eerste planning in het webmodel hebben Jeanine en ik een aantal startactiviteiten ontworpen. Deze startactiviteiten richten zich op het laten ontstaan van nieuwsgierigheid, betrokkenheid en betekenisvolheid. Impuls 1: de gezamenlijke orientatie. Door middel van de startactiviteiten orienteren we ons in dit nieuwe thema. Orienteren betekent dat er voor ons zicht komt op de ervaringen van kinderen, op hun ideeen en gevoelens. De kinderen komen op verhaal en laten zien wat ze al weten en kunnen. Illustraties, voorwerpen, filmpjes, eigen ervaringen en verhalen (boeken) worden gebruikt om tot een goede inhoudelijke orientatie te komen.
Ook hebben we binnen dit thema een woordenlijst samen gesteld van woorden die aan de orde kunnen komen. We willen er op letten dat die woorden waar letters in voorkomen die nog niet aangeleerd zijn door ons worden aangeboden aan de kinderen.

Startactiviteiten die we voorbereid hebben zijn:
eigen ervaring: eten en uit eten, tekst van de week schrijven, woordweb maken
illustratie van een restaurant en expert lezen over een restaurant (klassenconsultatie)
prentenboek: een taart voor kleine beer
zintuigen: proeven, voelen en ruiken van eten
vrijdag 7 oktober 2011

week 8: Lef!

Deze week staat in het teken van LEF!

Lef! is het thema van de christelijke kinderboekenmaand 2011. Het gaat over kleine en grote helden.
Lef! gaat over kinderen die op een gegeven moment in durven grijpen, een keuze durven maken of  iets durven doen.


In de eerste plaats gaat het over "
Lef" van ouders die een voorleesontbijt organiseerden voor de klas.
En over ouders die voor de leerkrachten een ontbijt regelden omdat het woensdag ook de dag van de leerkracht was. Terwijl de ouders aan het voorlezen waren konden wij in alle rust genieten van een overheerlijk ontbijt. Ouders: jullie zijn helden!
In de groep werd het prentenboek "Sokkendief" voorgelezen. Er hingen een waslijn vol sokken in de klas en  een "oma" kwam breien. De klas was helemaal in de sfeer van het boek.
Het prentenboek was ook weer een mooie aanleiding om een tekst van de week over te schrijven.


Verder gaat het deze week ook over "Lef" van de kinderen. Want zij zijn ook grote helden, omdat zij toch maar mooi een rondleiding hebben gegeven aan hun vader en/of moeder. En dat deden zij vol enthousiasme. Hier hebben we naar toe gewerkt in ons thema, om te laten zien wat we al die weken gedaan hebben en wat we al kunnen. Eerst werd er betaald en daarna kregen de ouders van hun eigen kind een rondleiding door dierentuin "De regenboog". Sommige gidsen lieten ook zien hoe zieke dieren beter gemaakt worden, hoe de dieren gevoerd moesten worden. Er waren ouders die ook in de "winkel" nog wat kochten. Leuk om te zien hoe trots kinderen zijn op wat zij doen! En hoe trots ouders zijn op hun kind.En tot slot gaat het over "Lef" van onszelf. De leerkrachten van groep 3 en 4. Want deze week kregen we een middag begeleiding van De Activiteit. Nieuwe uitdagingen aangaan, nieuwe werkvormen uitproberen, je verdiepen in de theorie om jezelf verder te ontwikkelen en te verrijken.
Deze begeleiding stond in het teken van expert lezen.
Nog eens werden alle stappen in het expert lezen doorgenomen aan de hand van een filmpje. 
De komende tijd gaan we ons verder verdiepen in het expert lezen en zullen ook de klassenconsultaties in het teken van expert lezen staan.
Wat we bij expert lezen toch moeilijk vinden, is om goede teksten te vinden. Teksten die genoeg informatie geven, maar niet te moeilijk of te makkelijk zijn.
In groep 3 maken we aan het begin van het leesproces vaak zelf onze tekst, omdat we moeilijk teksten kunnen vinden die aansluiten bij het leesniveau en gaan over de dierentuin.
Wat ook belangrijk is, is dat kinderen gemotiveerd gaan lezen, dus de tekst moet wel een uitdaging zijn en iets te vertellen hebben over wat ze willen weten.

Omdat het thema "dierentuin" nu bijna wordt afgesloten stonden we ook stil bij de evaluatie van het thema. Hoe is het thema verlopen. Welke activiteiten gingen goed, welke doelen zijn bereikt en welke niet en wat neem je mee naar het volgende thema. Het evaluatieformulier in Horeb werd ingevuld. Voor jezelf is het belangrijk om te reflecteren op datgene wat je de afgelopen weken gedaan hebt. Het is een leermoment.  Wij vonden zelf dat het spel in de thema hoek goed gespeeld is maar de lees-schrijfactiviteiten waren met name vóór dat het spel begon en niet tijdens het spel. In het volgende thema willen we het spel zo opzetten dat ook het schrijven tijdens het spel meer aanbod komt. (zoals bonnetjes maken ed.)

Volgende week wordt het thema dan ook afgerond om na de vakantie met een nieuw thema te starten.