betekenisvol leren

betekenisvol leren
de echte werkelijkheid in de school

dinsdag 7 juni 2011

het reviseren van een tekst

het reviseren van een tekst


Bij elke tekst van de week wordt er gereviseerd.Daarbij hanteren we een aantal regels die we belangrijk vinden bij het schrijven van een goede tekst.
Het doel hierbij is dat kinderen leren zo te schrijven dat een ander de tekst goed kan lezen en zijzelf een tekst  later ook weer goed terug kunnen lezen.
In de loop van het jaar worden de regels van "tekst van de week" aangeboden.
De regels die we hanteren zijn:
1. de woorden staan los.
2. aan het eind van de zin een punt.
3. welke letters hoor je in een woord.
4. lees de zin nog eens. is het een goede zin.
5. vraagzin? dan een vraagteken    ?

Deze aandachtspunten hangen rondom de "tekst van de week" aan de muur. Goed zichtbaar voor de kinderen als ze een tekst gaan schrijven. Hiermee willen we stimuleren dat kinderen niet alleen naderhand controleren of hun tekst goed geschreven is, maar bij het schrijven zelf al letten op de regels van het schrijven.

Samen gaan we in de klas 1 tekst centraal stellen bij het reviseren. Dat wordt de tekst van de week die ook in de lijst komt te hangen. De kinderen krijgen een getypte versie van de tekst zoals de leerling hem geschreven heeft. Samen gaan we de tekst lezen.
In tweetallen gaan de kinderen overleggen wat ze zien in deze tekst. Daarbij de al aangeboden regels hanterend. Daarna gaan we gezamenlijk bespreken wat de kinderen hebben gevonden. Met elkaar maken we er zo een tekst van zonder fouten.
Daarna gaat de leerling van wie de tekst is, de tekst op de computer uitwerken.
De andere kinderen krijgen hun eigen tekst terug en gaan dan hun eigen tekst bekijken.
De eerste belangrijke vraag die de kinderen over hun eigen tekst moeten beantwoorden is of ze hun eigen tekst nog kunnen terug lezen. Zeker in het begin, als leerlingen nog niet zoveel teksten hebben geschreven, blijkt dat heel moeilijk te zijn. Zo worden kinderen bewust gemaakt op hun eigen schrijfwijze. Daarna gaan ze hun eigen tekst controleren op punten aan het eind van een zin.
In de tekst staan ook een aantal woorden onderstreept die niet goed geschreven zijn. Hoeveel woorden en welke woorden verbeterd moeten worden, hangt af van het niveau van het kind. Op een blaadje zoeken ze de woorden op zoals ze wel geschreven moeten worden. Dat woord wordt dan verbeterd in hun tekst.

woensdag 1 juni 2011

tekst van de week


tekst van de week

een vast onderdeel op het rooster in groep 3 is "tekst van de week".

Bij ontwikkelingsgericht onderwijs is het schrijven van teksten heel belangrijk.

we gebruiken hierbij de 4 stappenmethodiek voor het schrijven van teksten: 1. orientatie en gemeenschappelijke basis
                     2. op verhaal komen
                     3. tekst schrijven
                     4 tekst presentereneen voorbeeld uit de praktijk bij het thema ridders en kastelen

Doel van deze tekst schrijven was dat de kinderen gaan bedenken wat je als ridder of ridderprinses allemaal kan doen. Inleven in een ander persoon en fantasie stimuleren.
Ik maak gebruik van het boek `De ridderprinses` van Samantha Loman om te orienteren en een gemeenschappelijke basis te leggen.
Na het voorlezen komen we op verhaal door overleggen in tweetallen: wat weet je uit het boek wat je kan doen als je ridder bent en wat wil je zelf graag doen als je ridder bent.
Bij dit overleggen schrijven ze hun ideeen op in een woordweb.
Kort worden de ideeen centraal besproken en weergegeven op het bord. Daarna gaan de kinderen hun tekst schrijven. Daarbij kunnen ze gebruik maken van hun woordweb om zinnen te maken. Tot slot wordt in deze les door een paar kinderen hun tekst voorgelezen.
In een volgende les gaan we de geschreven tekst reviseren.

het reviseren van een tekst

hoe doen we dat bij ons in groep 3?