betekenisvol leren

betekenisvol leren
de echte werkelijkheid in de school

zaterdag 4 februari 2012

week 24: verdiepingsaanpak voor zwakke lezers

Tekst van de week en expert lezen zijn lees- en schrijfactiviteiten die regelmatig terugkeren.
Elke dag wordt er tijd voor lezen ingeruimd. Het is geweldig om te zien hoe in korte tijd kinderen zich ontwikkelen tot echte lezers.
zo worden er lees-schrijfactiviteiten geboden waarin de leerlingen de benodigde vaardigheden op betekenisvolle wijze kunnen opdoen. Er zijn echter altijd kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben. De verdiepingsaanpak is zo'n ondersteuning. De verdiepingsaanpak gaat uit van de strategie "verklanken" (hakken en plakken). Het idee is dat kinderen moeten weten uit welke letters een woord bestaat om een goed woordbeeld op te kunnen bouwen, ze moeten het beeld van het woord gaan herkennen. Het 4 veldenmodel is de basis van waaruit gewerkt wordt.Voordat je met de verdiepingsaanpak begint is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de lees-schrijfontwikkeling van de zwakke lezer.
Je kunt hierbij gebruik maken van de observatiepunten voor zwakke lezers:

1 basiskenmerken: heeft het kind zelfvertrouwen?
                               is het kind nieuwsgierig?
2 betekenissen en motieven van kinderen:
                         heeft het kind zin in boeken lezen?
                         maakt het teksten?
                         neemt het kind initiatieven voor (samen) lezen?
                         communiceert het via geschreven/gedrukte taal?
                         gaat het kind in op geletterde initiatieven van anderen?
3 de ontwikkeling van lees/schrijfactiviteiten:
                         heeft het kind voldoende woordenschat?
                         wordt er letterkennis opgebouwd?
                          kan het kind letters en woorden onderscheiden?
                         worden niet gekende woorden aangepakt en ontsleuteld?
                          wordt er gebruik gemaakt van de context?
                          wordt er gebruik gemaakt van spellen?
                          leest het kind vloeiend?
                          verbeterd het kind zichzelf?
                          controleert het kind datgene wat het heeft gelezen?
                          wordt de tekst begrepen?
                          vraagt het kind om uitleg als iets niet duidelijk is.
4 tijdens het lezen: hoe vaak en welke woorden leest het kind verkeerd, spellend of slaat het over.
5 waardoor maakt het kind deze fouten

De verdiepingsaanpak bestaat uit 3 fasen:

fase 1:
zorg voor een goede tekst die past binnen het thema en net iets boven het niveau van de kinderen ligt. De kinderen (groepje van 2) krijgen niet het hele verhaal, het stopt ergens halverwege op een spannend moment. (in de 3e fase mogen ze het zelf afschrijven)
In deze eerste fase wordt bladzijde voor bladzijde met de kinderen doorgenomen:
plaatje bekijken en bespreken
nieuwe woorden scannen
lezen van de bladzijde en moeilijke woorden onderstrepen en verklanken.

fase 2:
in de tweede fase wordt het verklanken gekoppeld aan het schrijven. Schrijven dwingt kinderen tot visuele analyse en laat het woordbeeld zien dat ze in hun hoofd hebben. Ook de woorden met magneetletters laten maken is een idee. 
Bepaal zelf het aantal woorden dat je de kinderen wil laten oefenen zodat het oefenen niet te lang duurt. De onderstreepte woorden worden geoefend. Dat kan op 2 manieren: de kinderen kijken naar het woord in de tekst tijdens het verklanken en gebruiken de tekst tijdens het schrijven van het woord of de kinderen lezen het woord in de tekst, dekken het af met hun hand en verklanken en schrijven het woord uit hun hoofd.

fase 3:
het verhaal mag door henzelf worden afgeschreven. Help de kinderen op verhaal te komen door eerst het boekje nog eens te lezen en door middel van vragen te stellen als hoe zou het verhaal aflopen, wat gebeurt er, met wie?
Bij de tekst die gemaakt wordt (let op reviseren) wordt een passende tekening gemaakt. Tot slot wordt het boek gepresenteerd aan de klas.

tot slot over het thema:
kopen en verkopen in de winkel hebben we uitgespeeld. We hebben besproken waar je als verkoper op moet letten. Het spelscript is gemaakt. We kunnen aan de slag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten