betekenisvol leren

betekenisvol leren
de echte werkelijkheid in de school

maandag 13 februari 2012

week 25: kernactiviteiten rond het thema beroepen

Het prachtige winterweer en het ijs nodigen uit om met de klas te gaan schaatsen.
Dat gaan we dan ook doen. Met zijn allen naar de ijsbaan.
Het is een feest! Wat kunnen de kinderen al goed schaatsen. Als juf verlies je het gewoon bij een wedstrijdje. Zo hard gaan ze.
En na afloop een beker warme chocolade melk met slagroom. Dat gaat er wel in. We hebben het toch best koud gekregen.
Kernactiviteiten bij het thema beroepen:
Met de kinderen maken we een ontwikkelingsproces door. Van brede ontwikkeling tot het verwerven van specifieke kennis en vaardigheden. naast de pedagogisch-didactische rol van de leerkracht spelen kernactiviteiten een belangrijke rol in dit proces.
Leerkrachten die hoge verwachtingen hebben kunnen veel meer halen uit hun leerlingen dan leerkrachten die lage verwachtingen hebben. En kernactiviteiten zijn activiteiten die betekenisvol zijn of worden voor kinderen, ze sluiten aan bij hun motieven en actuele mogelijkheden.
 Voor de onderbouw staan er 5 kernactiviteiten centraal:
spelactiviteiten
constructieve en beeldende activiteiten
gespreksactiviteiten
lees-schrijfactiviteiten
reken-wiskundeactiviteiten
In groep 3 wordt  veel nadruk gelegd op de lees-schrijfactiviteiten. Daarnaast zijn ook het spel, de gesprekken en beeldende activiteiten belangrijk. Reken-wiskunde activiteiten komen ook aan bod, maar doordat we gebruik maken van een rekenmethode zijn deze activiteiten nog minder geintegreerd dan de lees-schrijfactiviteiten.
Binnen het thema beroepen zijn er verschillende activiteiten ontwikkeld:
zo is er in het spel het tuincentrum gemaakt. In dit tuincentrum imiteren kinderen volwassenen tijdens rollenspelen. op deze manier leren kinderen om betekenissen aan voorwerpen en situaties toe te kennen. Wat doe je als je verkoper bent. Hierbij spelen ook de lees-schrijfactiviteiten een rol.

De kinderen doen kennis op van alles wat te maken heeft met het werken in een tuincentrum. zo worden er lijsten gemaakt van wat nodig is, bonnen om betalingen te doen, vragen beantwoord.
Daarnaast worden van alle belangrijke activiteiten verslagen gemaakt door de journalist. Deze verslagen komen in onze eigen groep 3b schakelkrant. die aan het eind van het thema wordt uitgegeven. Ook wordt er reclame gemaakt voor ons tuincentrum. Door borden en advertenties. Daarnaast wordt er ook van alles in de school op de foto gezet (dat wat de fotograaf belangrijk vindt.) De foto's komen in een eigen fotoboek.
ook hebben we een kantoor. Daar worden de vragen die we hadden over het tuincentrum beantwoord. Die worden op het prikbord opgehangen.

De timmerman maakt schilderijen die we in ons tuincentrum op de afdeling spullen zouden kunnen verkopen.En in de kleine kring gaan we ons verdiepen met gebruik van kijkdoosboeken in het beroep wat we graag later zelf willen worden. Belangrijke zaken die we ontdekken worden opgeschreven in ons eigen beroepenboekje. Ook stellen we een vraag over dat beroep aan iemand die dat al is. De dolfijnentrainsters stellen zo hun vraag bij het Dolfinarium. Er wordt dan gemaild op kantoor.
Komende tijd zijn we bezig met het planten van bonen. de tuinman gaat  aan het werk.
Op deze manier worden er veel beroepen binnen activiteiten geintegreerd. Aan elke activiteit kan wel een lees-schrijfactiviteit verbonden worden door tekst van de week te schrijven of expert lezen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten