betekenisvol leren

betekenisvol leren
de echte werkelijkheid in de school

zondag 15 januari 2012

week 21: vervolg stappenplan nieuw thema en startactiviteiten

In het vorige bericht is de eerste aanzet gegeven voor de voorbereiding van een nieuw thema. De eerste stappen in het stappenplan gaan over de basis, de betekenis en het doel van het thema. In Horeb (het observatie en registratiesysteem van ontwikkelingsgericht onderwijs) kun je deze stappen ook zetten, in het activiteitenboek. Wat zijn de betekenissen voor kinderen, welke bedoelingen heb je met het thema. Onze bedoelingen, doelen (stap 5 van het stappenplan) zijn voor dit thema:  
             -  nieuwsgierigheid opwekken (de basis van waaruit we willen werken)
             -  wereld verkennen               (door verschillende beroepen te bekijken tijdens startactivteiten  en dmv het maken van een beroepenboekje)
            -   communiceren en taal           (door anderen te vertellen over beroepen, tijdens kringgesprekken)
             -  geschreven en gedrukte taal  (teksten schrijven, informatie schrijven over beroepen, tekst van de week en expert lezen)
              woorden en begrippen           (woorden die bij het thema passen gebruiken, er wordt ook een woorden lijst gemaakt waarin we woorden en begrippen opschrijven die we willen gaan gebruiken.)
De volgende stappen van het stappenplan betreffen vooral de praktische invulling van het thema.

stap 6: materiaal
Voor het thema gaan we op zoek naar boeken, filmpjes, illustraties e.d
Boeken van de Kijkdoos serie zijn goed te gebruiken. Ook in de bibliotheek zijn veel boeken over allerlei beroepen voorhanden. Veel boeken zijn nodig om informatie te verkrijgen voor het beroep wat de kinderen nader willen gaan bekijken.
stap 7: de werkvormen en activiteiten
Het gaat er hierbij om dat je nadenkt over de activiteiten waarmee je het thema wil opstarten. Welke activiteiten je in de klas verder gaat doen en hoe je wil gaan werken naar een einddoel, een eindactiviteit. Vanuit Horeb zijn dat de startactiviteiten en de kernactiviteiten.
stap 8: inpassen andere onderwijsaspecten
hoe ga je taal, rekenen, muziek, handvaardigheid ed inpassen in je thema. dat is de activiteitenplanning en het webmodel uit Horeb.

stap 9: het regelen van praktische zaken
bestellingen, afspraken maken

stap 10: start van het thema
de laatste 2 stappen betreffen de afsluiting van het thema en de evaluatie.

stap 10: De eerste week van het thema:
Nu alle voorbereidende werkzaamheden zijn verricht kunnen we starten met het thema.
We beginnen met een aantal startactiviteiten.
Met de startactiviteiten gaan we ons breed orienteren op verschillende beroepen:

1 startactiviteit met voorwerpen: de juf neemt een aantal voorwerpen mee en in een kringgesprek gaan we over de voorwerpen praten, wat is het, welk beroep hoort erbij.  Juf Agnes had ook de kroon van de koningin meegenomen. Dat was reuze interessant. De kinderen waren zeer geinteresseerd in die kroon en de tekst van de week kunnen we daar nu over schrijven. Stel je voor als jij koning bent.....
's Middags kwamen kinderen ook meteen zelf met spullen van een beroep.
2 startactiviteit met filmpje over verschillende beroepen. Met elkaar wordt er een woordweb gemaakt van beroepen die je kent.
3 expert lezen over beroepen: wat is belangrijk bij een beroep. Door hierover een tekst te lezen leerden we dat je geld verdient met een beroep, dat er soms speciale kleding nodig is, dat je bij beroepen gereedschap nodig hebt. Ook hiervan maakten we een woordweb. Een aantal begrippen uit de woorden lijst komen hier meteen aan de orde: geld verdienen, salaris, gereedschap.
een cooperatieve werkvorm hebben we gebruikt door kinderen een kaartje met de naam van een beroep te geven en andere kinderen een kaartje waarop staat wat iemand doet. De opdracht was: lees wat er op je kaartje staat en zoek degene op die bij jouw beroep of werk past.
4 de beroepenmarkt, waar ouders komen vertellen over hun beroep. (staat gepland voor komende week)

Een aantal kernactiviteiten konden we al opstarten.

Zo zijn de hoeken veranderd in bedrijven of beroepen. De verfhoek is de schilder (daar worden  schilderijen gemaakt) . De computerhoek is het kantoor.(daar wordt getypt) De schrijfhoek is de uitgeverij (daar worden door de schrijvers boeken gemaakt.), het timmerbedrijf (daar wordt getimmerd.) en bij de knex werken de uitvinders. De activiteiten worden in de loop van de komende weken nog verder uitgebreid. Op de beroepenkaart kunnen ze bij gaan houden bij welk beroep ze al geweest zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten