betekenisvol leren

betekenisvol leren
de echte werkelijkheid in de school

donderdag 22 december 2011

week 20: stappenplan voorbereiding nieuw thema "later word ik..."

Voorbereidingen voor een nieuw thema.
het is belangrijk dat het thema aansluit bij de belevingswereld van het kind. Het thema moet de kinderen iets zeggen. Ze moeten zich aangesproken voelen, zich betrokken voelen en het interessant vinden.
Een thema moet ook bijdragen aan de ontwikkeling van het kind. Zowel de brede ontwikkeling als het verwerven van specifieke kennis en vaardigheden.
In het eerste thema hadden we een dierentuin waar de kinderen een rondleiding hebben gegeven.
in het tweede thema hadden we een pannenkoeken restaurant waar de kinderen leerden bedienen.
We merken in de thema's die we tot nu toe gehad hebben dat kinderen veel willen leren en vooral ook actief bezig willen zijn.  Het thema "beroepen" werd geopperd. Dat is een breed thema. Belangrijk is het dan om het thema in te kaderen zodat we er goed mee aan de slag kunnen. Ook voor onszelf om het thema goed te kunnen voorbereiden. Want de leerkracht beslist uiteindelijk over de inhoud, activiteiten en de bedoeling.
Om het thema een pakkende naam te geven hebben we gekozen voor "later word ik....."
In een vergadering gaan we brainstormen over dit thema.
Hiervoor maken we gebruik van het stappenplan voor het ontwerpen van een nieuw thema.
stap 1: bepalen van het hoofdthema.
door gesprekken met de leerkrachten van de verschillende groepen hebben we als team een definitieve keuze gemaakt voor het thema beroepen.

stap 2: verzamelen van gegevens voor een thema.
dat betekent brainstromen met de leerkrachten over activiteiten die passen in de bestaansterreinen.

stap 3: bepalen van de subthema's
dit gebeurt door de gegevens te rubriceren.
Als we met deze brainstorm sessie bezig zijn merken we dat beroepen heel breed is. Je kan heel veel kanten op. Er zijn tenslotte ook heel veel verschillende beroepen.
Willen we verder met dit thema dan moeten we het thema gaan inkaderen.
Anders blijven in de voorbereiding de volgende stappen vaag.
Dat betekent voor ons dat we 1 beroep(sgroep) nader willen uitwerken voor de thema hoek. Brandweer, politie en dokter zijn bekende en aansprekende beroepen. Maar die zijn al een keer behandeld in voorgaande jaren. Toch willen we graag een beroep waar veel mogelijkheden voor activiteiten liggen. Uiteindelijk komen we op het inrichten van een tuincentrum. Een winkel hebben we dit jaar nog niet gehad en in het tuincentrum kunnen ook veel verschillende activiteiten ontplooid worden. Daarnaast willen we ook met elke leerling een beroepenboekje maken waarin ze 1 beroep verder gaan uitwerken. De serieboeken van Kasper gebruiken we hiervoor als uitgangspunt.

stap 4: bepalen van de sleutelbegrippen.
Deze sleutelbegrippen worden per subthema geformuleerd. De begrippen moeten passen in de leefwereld van de kinderen en actueel zijn.

stap 5: formuleren van doelstellingen.
cognitieve doelen, affectieve doelen (sociaal, pedagogisch) en/of motorische doelen

De eerste stappen tot het opstarten zijn gezet. De stappen 4 en 5 moeten nog een vervolg krijgen. Evenals de stappen die daarna nog komen. Aan ouders is alvast gevraagd om mee te doen met een beroepen markt als startactiviteit. In de vakantie moet er nog heel wat besproken en gepland worden om dit thema meer gestalte te geven. Hierover later meer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten