betekenisvol leren

betekenisvol leren
de echte werkelijkheid in de school

zaterdag 5 november 2011

week 12: taaldoelen in lees-schrijfactiviteiten

Het thema krijgt steeds meer gestalte. Het is duidelijk dat er een restaurant moet komen. De eerste aanzet is daar in de startactiviteiten al voor gegeven. De kinderen nemen steeds spullen mee voor in het restaurant. Kinderen krijgen zin om met het spel te beginnen en vragen wanneer ze in het restaurant mogen spelen. Over motivatie gesproken...
Motivatie is één van de belangrijke drijfveren om iets te doen of te willen. Ook voor het lezen is motivatie heel belangrijk.
Deze week hebben we uitgebreid stilgestaan bij het gebruik van het  4 veldenmodel bij het plannen van lees-schrijfactiviteiten. Marijke van Someren van de Activiteit heeft ons hierbij geweldig begeleidt.
Bij de voorbereiding van een lees- of schrijfactiviteit is het ook voor mij als leerkracht van belang dat ik goed overdenk wat ik met de lees- of schrijf activiteit wil bereiken. Welk doel heb ik met deze activiteit voor ogen. Is het betekenisvol voor de kinderen. Zomaar een paar teksten lezen motiveert kinderen veel minder dan wanneer ze weten dat er in de tekst iets te vinden is waar ze meer van willen weten of wat ze kunnen gebruiken bij hun spel. Het 4 veldenmodel is een handig middel waar je je tekst naast kunt leggen.
Alle teksten en schrijfactiviteiten zijn tot nu toe gericht op het restaurant wat er bij ons in de klas moet komen. De teksten gaan over wat doet de kok, wat doet de ober  waarbij begrippen als menukaart, bestellen en afrekenen aan de orde komen. De teksten die we hiervoor gebruikt hebben komen uit een informatieboekje over het restaurant. De tekst hebben we nog wel zelf aangepast, wat vereenvoudigd en wat ingekort. Soms zijn de teksten dan nog best pittig maar in tweetallen lezen komen de kinderen heel ver. De hoge verwachtingen die we hebben komen voor ons dan ook echt uit!
Aan de hand van illustraties schrijven we over het restaurant. Ook de schrijfactiviteiten zijn gericht op het restaurant: als je ober bent,  wat moet je dan doen en als je kok bent. Schrijf het maar eens op. En hoe gaat het er in een restaurant aan toe. Het filmpje van Koekeloere hebben we een paar keer bekeken. Bij elke lees- of schrijfactiviteit kunnen we het weer gebruiken. Kinderen vinden herhalen van een filmpje leuk. Ze zien steeds weer meer.
Het doel van al deze lees-schrijfactiviteiten is voor de kinderen heel duidelijk. Zij zijn straks kok of ober in het restaurant, dan moet je wel weten wat je moet doen.
Zo zijn we van de startactiviteiten eigenlijk vanzelf in de volgende fase van ons thema gekomen.

Er wordt een start gemaakt met het inrichten van het restaurant en het spel in het restaurant.
2 leerlingen gaan het restaurant inrichten. Er ligt een lijst " dit heb ik nog nodig" voor als er dingen ontbreken.
Als eerste worden de borden en het bestek neer gelegd. Dan wordt er wat geschoven met tafeltjes en er wordt ontdekt dat er te weinig stoelen zijn. Het woord 'stoelen' komt op de lijst. Al inrichtend beginnen de kinderen ook te spelen. Ze willen dat de juffen in het restaurant op bezoek komen. 1 van de leerlingen merkt dat er geen menukaart is en gaat die meteen maken.

Dan kunnen wij bestellen. Begrippen uit de leesteksten zien we al terug in het spel. (menukaart, bestellen). We krijgen een heerlijk broodje geserveerd.
Ook glazen zijn er nog niet. Komt ook op de lijst. Als ik vraag of ik kan zien wie de kok en de ober is wordt ook het woord' kleren' op de lijst geschreven.
Vol enthousiasme wordt er later in de klas verteld wat er in het restaurant allemaal is gedaan. Ondertussen heeft juf Jeanine gauw uit de thema kast kokskleren en een mooi ober vestje gehaald en ook dat wordt meteen getoond.

Komende week gaan we verder met het inrichten van het restaurant en door middel van het lezen van teksten over verschillende soorten restaurants gaan we beslissen wat voor restaurant wij gaan maken. Een pizzeria of een pannenkoeken restaurant of een chinees restaurant.

Tot slot hebben we met het 4 veldenmodel ook de balans opgemaakt van de ontwikkeling van de kinderen op het gebied van motivatie, begrip, woordenschat en techniek. Daarbij gebruikten we ook de gegevens uit het logboek en de herfstsignalering.
Voor ons is belangrijk om te weten waar we de komende tijd aan moeten gaan werken; welke doelen, met welke leerlingen en welke begeleiding van de leerkracht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten