betekenisvol leren

betekenisvol leren
de echte werkelijkheid in de school

zaterdag 26 november 2011

week 15: brede doelen van ontwikkeling en kijkwijzer spelactiviteiten

Voor mezelf maak ik deze week een tussentijdse balans op. Hoe verloopt het thema tot nu toe. Behaal ik de doelen die ik voor mezelf gesteld had. Ik bekijk de activiteitenplanning zoals we hem opgesteld hebben aan het begin van het thema. Welke activiteiten heb ik al gedaan en wat staat nog open...
Ook pak ik de cirkel van basisontwikkeling erbij.


Welke ontwikkelings- en leerbedoelingen vonden wij vooral belangrijk bij dit thema. En hebben we daar aan gewerkt.
De binnenste cirkel( nieuwsgierig zijn, zelfvertrouwen hebben en emotioneel vrij zijn) vormt voor ons de spil van het onderwijsleerproces.
Vanuit hieruit werken we in dit thema aan de volgende aspecten van brede ontwikkeling:
                      1 - communiceren en taal: bij het rollenspel, wat zeg je tegen elkaar. (middelste cirkel)
                      2 - woorden en begrippen (mn. de thema woorden)
                      3 - sociale vaardigheden: tafelmanieren, omgaan met elkaar, het samenwerken
De laatste 2 doelen zijn uit de buitenste cirkel van specifieke kennis en vaardigheden.
De afgelopen weken zijn we druk met deze doelen bezig geweest. Er zijn veel nieuwe woorden aangeleerd en geschreven in de tekst van de week en gelezen in de teksten bij het expert lezen.


In het speel- werk uur gaan er kinderen kruidnootjes bakken en als ze klaar zijn gaan ze "zinnen bakken". (zie foto) Uit elk bakje pak je een kaartje en lees/schrijf op welke zin je gebakken hebt.     

Met woorden en begrippen zijn we op de goede weg. Ook in de spelhoek staat het rollen spel en de daarbij behorende rollentaal centraal. Het communiceren en taaldoel zie je hier ook weer terug. Evenals de sociale vaardigheden. Het doel om ook schrijfactiviteiten in het spel in te voegen is nu ook gebeurd. De kinderen schrijven de bestelling op van de gast. Er wordt een bon/rekening geschreven. En de gast kan in het gastenboek opschrijven hoe het bezoek aan het restaurant geweest is.

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ik vond een kijkwijzer voor spelactiviteiten. Die heb ik naast ons spel zoals het nu gespeeld wordt gelegd om te reflecteren of het goed is.

1 de spelactiviteit weerspiegelt een stukje echte wereld. (bezoek aan echt restaurant naspelen)
2 de leerkracht zorgt voor verschillende ervaringen en bronnen bij dit stukje van de werkelijkheid (filmpjes, zelf bakken, boeken)
3 de spelhoek wordt samen met de kinderen opgebouwd (kinderen hebben het restaurant ingericht)
4 elk spel kent verschillende verhalen over wie, wat en hoe. ( de ober en de klant staan nu mn centraal)
5 spel wordt in de kring geevalueerd. ( We bespreken wat en hoe je doet in een restaurant vb de onbeleefde klant, wat doe je dan als een leerling niet leuk meedoet)
6 de woorden  die kinderen leren zijn zichtbaar op een woordenlijst in de spelhoek (de zinnen die de ober zegt hangt op in de spelhoek, nieuwe woorden hangen op in de klas.)
7 de leerkracht stimuleert het gebruik van de woorden. ( oefenen we in de spel hoek )
8 de vragen van kinderen vormen het startpunt voor verder spel en onderzoek. (het spel wordt steeds echter,  vragen voor onderzoek zou nog verder uitgewerkt kunnen worden.)

Als ik dan de activiteiten planning bekijk merk ik dat we tot nu toe nog weinig aan constructiespel hebben gedaan. In de rekenmethode is het werken met plattegronden aangeboden. Dat wilden we ook inpassen in de bouwhoek. Dat is een activiteit die we nog kunnen toevoegen. De verteltafel komt ook moeilijk op gang. We hebben het boek "een taart voor kleine beer". Door alle feesten die we ook willen inpassen in het thema (sint en kerst) denk ik dat het boek niet echt "leeft" onder de kinderen.
Voor mezelf nog eens goed overdenken hoe ik hiermee verder wil of toch stoppen.

Deze week vierden we weer Feest! de school bestond 125 jaar. Er werden spelletjes gedaan en weer pannenkoeken gegeten. Zo komt binnen het thema "wij gaan (uit) eten" het hoofdthema Feest, steeds aan de orde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten