betekenisvol leren

betekenisvol leren
de echte werkelijkheid in de school

maandag 13 mei 2013

de verteltafelAl een aantal malen is de verteltafel in één van mijn stukjes ter sprake geweest.
Wat houdt een verteltafel precies in en hoe zet je die op.
 
Op een verteltafel wordt een boek driedimensionaal in beeld gebracht.
Vertellend bezig zijn met een verhaal of prentenboek is een effectieve manier om jonge lezers te interesseren voor (onbekende) boeken.
De verteltafel komt tegemoet aan de behoefte van kinderen om spelend en handelend bezig te zijn en zo nieuwe dingen te leren.
De verteltafel ligt bij ons altijd in het verlengde van ons thema.
De keuze van een boek voor de verteltafel is  heel belangrijk.
Het boek moet voldoende houvast geven om het op te bouwen.
Let  bij de keuze voor een boek voor de verteltafel op de volgende aspecten:
- goede illustraties
- niet te ingewikkelde taal
- is het een boeiend verhaal met een leuk plot
- is/ zijn de plaats of plaatsen van handeling over te zetten in een verteltafel
- zijn de handelingen uitvoerbaar
- is er aanleiding tot interactie
- geeft het boek wat je kiest ook mogelijkheden om het thema te verrijken en te verbreden.
 
Zo hebben wij bij het thema post het prentenboek "een belangrijk bericht" gebruikt voor de verteltafel.
Dat is een boek geschikt voor groep 4.
 
Hoe introduceer je het boek?
Dat kan door interactief voorlezen.
Het kan ook zijn dat je vooraf al wat materiaal voor de verteltafel hebt die je bij het voorlezen gebruikt.
Of door een brief, die verwijst naar het boek.
 
De opbouw van de verteltafel doe je samen met de leerlingen.
De kinderen werken aan de inrichting van de verteltafel door decors te maken voor de verschillende verhaalfragmenten en attributen die nodig zijn om het verhaal te kunnen uitspelen.
Wat we nodig hebben bespreek ik in kleine kring. Hiervoor heb ik een werkblad waarop aangegeven staat wat we nodig hebben, wat er al is of wat er gemaakt moet worden.
Vanuit dit overzicht worden dan de taken verdeeld wie wat gaat doen.
 
Het boek "een belangrijk bericht" is ook een boek die je goed kan gebruiken om het thema "post" te verbreden. De dienaar van de koning kwam langs allerlei landschappen die we nader bekeken en onderzocht hebben d.m.v. filmpjes en expert lezen.
Op deze manier wordt het boek niet alleen ingezet bij de verteltafel maar ook bij andere activiteiten van het thema.
 
Samen bouw je de verteltafel op. De leerkracht speelt alle rollen van het verhaal. Of laat kinderen het verhaal mee spelen. De leerkracht leest/vertelt en de kinderen voeren de handelingen uit.
De leerkracht neemt dus eerst het grootste deel van het spel voor haar rekening. Steeds meer geeft ze stukjes uit handen en speelt steeds minder voor maar wordt regisseur en schakel tussen spelers en verhaal.
Steeds meer kunnen kinderen zelf het lezen, vertellen en de rollen overnemen.
In groep 4 kunnen kinderen al snel het verhaal zelf lezen.
Een verteltafel met een eenvoudig verhaal voor begin groep 3 is Slokkebrok, de reuzenslang. Bij het thema "de dierentuin".
Lars, de ijsbeer, is ook een boek die je goed voor de verteltafel kunt gebruiken.
De verteltafel kan ook als eindpresentatie naar ouders getoond worden.
 
Tot slot:
Ga bij het werken met de verteltafel altijd uit van de 5 impulsen:
1. gezamenlijke oriëntatie
2. structureren en verdiepen van activiteiten
3. verbreden van activiteiten
4. toevoegen van nieuwe handelingsmogelijkheden
5. reflecteren op de activiteit.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten