betekenisvol leren

betekenisvol leren
de echte werkelijkheid in de school

maandag 17 september 2012

teksten van kinderen als basis voor taalactiviteiten in groep 4


Na de vakantie een start gemaakt met het werken in een combinatieklas 3/4.
Steeds hebben we gewerkt in groep 3 zonder leesmethode en maakten we onze eigen teksten binnen een thema. Verschillende thema's zijn het afgelopen jaar in mijn weblog uitgewerkt.

Dit jaar komt ook groep 4 erbij. Daar is nog wel een oude taalmethode maar die willen wij niet meer gebruiken. De uitdaging voor ons is dan ook: hoe gaan wij taalonderwijs in groep 4 geven.
Belangrijk is dan om eerst te achterhalen wat er zoal in groep 4 aangeboden en besproken moet worden. De doelen die in onze taalmethode omschreven staan hebben wij als basis genomen om te behandelen.

Deze doelen zijn:
- een zelfstandig naamwoord in een zin invullen
- een bijvoeglijk naamwoord herkennen en invullen
- een goed gebruik van de lidwoorden
- zelfstandige naamwoorden verkleinen
- lettergrepen samenvoegen tot een woord
- verdelen in lettergrepen
- met gegeven woorden een zin maken
- woorden van een zin in de goede volgorde zetten
- volgorde van zinsdelen veranderen
- vraagzinnen maken en beantwoorden
- rijmen
- zinnen in goede volgorde zetten
- leestekens als punt en vraagteken kunnen gebruiken
- met gegeven letters een woord maken
- woorden veranderen door klinker of medeklinker te vervangen
- het tegenovergestelde kunnen benoemen
- zinnen langer maken
- woorden rubriceren

- verschillende soorten boeken bespreken
- presenteren van eigen werk
- een tekst van 3-8 regels schrijven
- een tekst van 3-8 regels bij een plaatje schrijven
- een verhaal afschrijven
- een brief schrijven
-een woordveld maken
- een verhaal in de goede volgorde zetten

- het alfabet opzeggen
- het alfabet opschrijven
- een stukje van het alfabet verder afmaken
- een ontbrekende letter invullen
- in alfabetische volgorde zetten

- samen over een onderwerp praten
- je aan gespreksregels houden
- duidelijk kunnen uitdrukken
- een mening kunnen geven
- een telefoongesprek kunnen voeren


Toen wij deze doelen bekeken en naast datgene wat we in groep 3 deden met tekst van de week en expert lezen, dan kunnen deze beide werkvormen heel goed ingezet worden voor de taaldoelen.
Tijdens het reviseren wordt een tekst van de kinderen besproken. Deze teksten van kinderen kun je ook weer gebruiken om taaldoelen te realiseren.
Afgelopen week hadden we in het kader van het thema de fotograaf een tekst geschreven naar aanleiding van een filmpje. Dat kan heel goed gelijktijdig met groep 3, zij schrijven woorden of soms ook al zinnen en bij groep 4 was de opdracht een samenvatting van het filmpje te schrijven.
Deze teksten worden vervolgens voor verschillende doeleinden gebruikt: kijken naar de spelling van verschillende woorden, de volgorde van het verhaal veranderen en de leerlingen de goede volgorde laten opzoeken, in de tekst op zoek gaan naar bijvoeglijke naamwoorden, kijken welke woorden met een hoofdletter geschreven moeten worden.

Op deze manier worden de teksten van de kinderen heel functioneel.En heb je de lesjes uit het taalboek niet nodig.
Het is voor ons een uitdaging om zoveel mogelijk taaldoelen in expert lezen en tekst van de week te realiseren. Het is ook een zoeken en uitproberen.
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten