betekenisvol leren

betekenisvol leren
de echte werkelijkheid in de school

maandag 8 april 2013

sova en de boekenkring

De boekenkring is een middel om boeken te introduceren bij het thema, het is een middel om leerlingen te motiveren boeken te gaan lezen. Het is ook een middel om een gesprek te starten over een bepaald onderwerp.
Zo gebruikte ik het boek `klein-mannetje helpt een vriend"  om het onderwerp "iemand helpen" bespreekbaar te maken.

Dit boek past ook binnen het thema omdat het over een briefje in een fles gaat, die klein-mannetje en kikker vinden.
Ik startte de kring met heel veel verschillende soorten boeken die allemaal bij het thema pasten. Informatieve boeken, prentenboeken, leesboeken.
We bespraken waarom deze boeken nu hier op tafel lagen. En of er verschil tussen de boeken was.
Daarna koos ik het boek "klein-mannetje helpt een vriend" om verder mee aan de slag te gaan.


Sociale vaardigheden ontwikkelen met behulp van een boek.
In eerste instantie bespraken we de voorkant van het boek en de titel: wie en hoe zou klein-mannetje dan helpen.
In tweetallen werd deze vraag besproken. Er wordt dan ook een beroep gedaan op samen overleggen en je fantasie gebruiken.

Vervolgens las ik een stukje uit het boek voor dat "konijn" geholpen moest worden. Weer bedachten we in tweetallen wat er dan met konijn gebeurt zou kunnen zijn.
Heel leuk om te horen met wat voor ideeën de kinderen dan komen.
Dan lees ik wat er met konijn aan de hand is en bedenken we hoe er geholpen kan worden.

Tot slot trekken we het thema "elkaar helpen" door naar onze eigen groep. Hoe zouden wij in de klas elkaar kunnen helpen? Wanneer en hoe doe je dat dan?
Tips en ideeën worden besproken en opgeschreven op de fles. Deze flessenpost hangen we op, zodat we steeds kunnen zien hoe we elkaar kunnen helpen.

Aan het eind van de dag, kun je hier op terug komen door te vragen of er iemand is die geholpen heeft of dat iemand geholpen is.
Zo was er 1 meisje die een ander meisje hielp door haar skeelers te "delen". Een ander mocht ook even met haar skeelers. Er worden complimenten uitgedeeld om te laten weten hoe fijn het is als je iets voor een ander doet.
Op deze manier stimuleer je een positieve omgang met elkaar.

Na het bespreken van het boek gaan we lezen. Het onder de aandacht brengen van boeken bij de leerlingen is een enorme stimulans en motivatie om een boek te pakken. De boeken die op de tafel staan wil iedereen wel lezen.

Een tip die wij weer doorkregen was om van de besproken boeken een kopie van de voorkant in de klas op te hangen. Zo blijven de besproken boeken bij de kinderen in beeld. In de leeshoek hangt nu al een heel rijtje kopieën en de boeken staan op de kast erbij. Ze worden graag door de kinderen gepakt om te lezen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten